گلفروشی آنلاین

آلوی باتوکو:

ویژگیها گیاهشناسی:


"آلوی باتاکو" درختی گلدار از خانواده بید است. این گیاه بومی فیلیپین بوده ولی به طور معمول در نواحی گرمسیر آسیا و آفریقا یافت می شود. این درخت در جنوب هندوست ها به خصوص کرلا بسیار زیاد معمول است.
آلوی باتاکو درختی است در اندازه های متوسط فاقد خار که تا حدود بیش از 15 متر ارتفاع بیشتر شدن می نماید .
برگ های بالغ دوکی شکل تا بیضی شکل هستند . سطح بالای برگ ها براق بوده و حاشیه ای دندانه دار هستند . این برگ ها حدود 8 تا 20 سانتیمتر طول و حدود 3 تا 15 سانتیمتر پهنا دارند. برگ های جوان به رنگ های نارنجی روشن تا قرمز دیده می شوند و در تاثیر بلوغ به رنگ سبز تغییر می یابند.
میوه ها شباهت بسیاری به گیلاس داشته در خوشه هایی تولید می شوند. این میوه ها گرد براق بوده و رنگ آن از سبز کمرنگ (در میوه های نارس) تا قرمز پررنگ (در میوه های رسیده و بالغ) متغیر است. هر میوه ها حدود تا سه سانتیمتر قطر دارد. گوشت میوه ترد ولی دارای طعم ای اسیدی و ترش است. این میوه ها خوراکی بوده ولی ً به صورت تازه خوری استفاده نمی گردند و اکثرا در مرباها، کنسروها و شربت ها مورد مصرف قرار می گیرند.

شرایط محیط رشد:

این درختان میوه ً در ارتفاعات بیش از 1300 متر بالاتر از سطح دریا کشت می شوند.
همچنین از نظر بستر کشت به خاک های سبک شنی ساحلی نیاز دارند.
به نظر می رسد که این گیاهان در مساوی سرما یخ زدگی پایداری ی ندارند.

شرایط محیط رشد:

این درختان میوه اکثرا ً در ارتفاعات بیش از 1300 متر بالاتر از سطح دریا کشت می شوند.
همین طور از نظر بستر کشت به خاک های سبک شنی و ساحلی نیاز دارند.
به نظر می رسد که این گیاهان در مساوی سرما یخ زدگی پایداری ی ندارند.

کاربر دها:

میوه های این گیاه اهمیت خوراکی دارند. گوشت میوه ترد ولی دارای طعم ای اسیدی و ترش است. این میوه ها خوراکی بوده ولی ً به صورت تازه خوری استفاده نمی گردند و اکثرا در مرباها، کنسروها و شربت ها مورد مصرف قرار می گیرند.
همین طور این میوه ها غنی از 2و3-دی هیدروفردی بنزوئیک اسید بوده دارای ویژگی ضدمیکروبی قوی است.
این درختان در نواحی گرمسیری به عنوان گیاهی زینتی نیز کشت می شوند.

تکثیر:

تکثیر آلوی باتوکو اکثرا ٌ ً از طریق کشت بذرهای آن صورت می گیرد.